Strainless Optics

Strainless Optics är en kombination av produktegenskaper och optisk teknologi som vi använder för att minimera användarens behov av att böja nacken när han eller hon tittar ned på objektet. Nyttan i jämförelse med de traditionella lösningarna är ca 20–25 grader, vilket undersökningar visat har avgörande betydelse när det gäller att förebygga och minska besvär i nacke och axlar.

Stora glasögonlinser

Stora linser ger mer plats för optiken och de erbjuder ett större synfält både i arbetsområdet och i omgivningen. När den korrigerande styrkan för närområdet placeras längre ned på linsen kan man utnyttja ögats rotation i stället för att böja på nacken. Stora linser skyddar också bättre mot stänk.

Större linsvinkel

I de vinklade linserna står optiken i rätt vinkel i förhållande till ögat när användaren tittar nedåt. Detta minimerar optisk distorsion i de viktigaste områdena, dvs. på i arbetsområdet och i dess närhet. Samtidigt kommer den vinklade linsens nedre kant närmare ögat, vilket möjliggör ett större synfält med luppar.

Prismaoptik

Prismat förskjuter bilden av det man tittar på uppåt, vilket minskar användarens behov av att böja nacken för att se arbetsområdet. Prismaoptik finns att få till alla MO Optics® optiklösningar, och den kommer som standard i VinKep-lupparna.

Ingen standard

Vi använder en egenutvecklad metod för att ta fram optiken utifrån användarens individuella mått. Alla delar i en optiklösning tillverkas, placeras och riktas in exakt utifrån användaren, utan standardvinklar och former.