Prismalinser

I MO Optics® prismalinser är de bildförflyttande prismasegmenten tillverkade med styrka för närsynthet, och den mest lämpliga linstypen för användarens behov är utvalda för bärlinsens omgivande del. Det tillåter oss att skapa prismalösningar även för de mest krävande synförhållanden.

Single vision och bifokala prismalinser

I en single vision prismalins har både prismasegmentet och den omgivande linsen samma korrigerande styrka. Den här typen av lins fungerar perfekt när det inte finns behov av en extra addition för närsynthet eller när bara en liten addition skulle krävas. Med starkare addition för närområdet görs den korrigerande styrkan i den omgivande linsdelen vanligtvis för ett visningsavstånd som möjliggör tydlig syn på objekt i armslängd, till exempel instrument eller datorskärm. En prismalins med olika styrkor i segmentdelen och den omgivande linsdelen kallas bifokal.

Progressiva prismalinser

Precis som i alla MO Optics® prismalinser är segmentsdelen tillverkad med en styrka för det bestämda arbetsavståndet. I en progressiv omgivande lins är den korrigerande styrkan hos linsens mittdel gjord för att titta på objekt i mellanavstånd, och styrkan minskar gradvis mot den övre delen av linsen som används för att titta längre bort. Progressiva linser som är mest lämpade för rumsavstånd inkluderar så kallade förstärkta läsglasögon och multifokala linser för kontorsbruk. På dessa linser kan det för progressiva linser typiska smala synfältet göras bredare genom att utelämna området för långa avstånd i linsens övre del. Samtidigt minskar förändringen av styrkan i linsen, vilket gör det lättare att se på olika objekt.

Roomer prismalinser

Roomer prismalinser är särskilt användbara när det krävs en stark addition för närseendet, men du också behöver kunna se bra på längre avstånd. Korrigeringsstyrkan i prismasegmentet är anpassad till arbetsavståndet och du kan fritt välja önskade avstånd för de omgivande fälten i linsen. Jämfört med progressiva linser har Roomer-linser fördelen av ett bredare synfält.