Härdljusskydd

Ineffektivt skydd under ljushärdningen är en hälsorisk för ögonen. Effekterna av exponering för kortvågig strålning framträder vanligen först i en senare fas av livet. Traditionella härdljusskydd är ofta bristfälliga både till täckningen och materialet, vilket innebär att skadligt ljus kan träffa ögonen både som spilljus och direkt genom skyddet.

MO Optics® WING härljusskydd har designats genom ett nära samarbete med tandläkare, dess utförande har testats och godkänts av NIOM (Nordic Institute of Dental Materials.

  • Maximalt skydd för både operatör och assistent
  • Enkel att använda/hantera, repas inte när den placeras på arbetsbordet
  • Vinklat för mindre spilljus och reflektioner från operationsljuset
  • Symmetrisk; lätt att använda på båda sidorna om patienten