Glasögonlinser

Vårt stora och omfattande utbud av glasögonlinser möjliggör att vi kan tillverka funktionella lösningar, även för de mest krävande styrkorna. Ett optimalt arbetsseende uppnås genom att först välja rätt linstyp, för att sedan justera den utifrån individuella krav och preferenser.

Single vision glasögonlinser

En single vision-lins har samma korrigerande styrka över hela ytan, vilket innebär att synfältet omfattar hela linsen. Single vision-linser fungerar utmärkt när du inte behöver en addition för att se på nära håll. Om ett skarpare närseende behövs, möjliggör single vision-linserna en begränsad möjlighet att se tydligt på längre avstånd.

Bifokala glasögonlinser

Korrektionen för närområdet i den nedre delen av den bifokala linsen är gjord för arbetsavståndet och den kringliggande delen kan anpassas efter ditt avståndsseende – vanligtvis för instrument eller en datorskärm. Fördelarna med bifokala linser inkluderar breda och tydliga synfält för de båda syndistanserna. Nackdelen är att synen på långt håll kan begränsas om den kringliggande linsen är gjord med en styrka för seende på mellanliggande avstånd.

Progressiva glasögonlinser

Korrektionen för närområdet i den nedre delen av linsen minskar progressivt mot linsens övre kant, vilket ger synskärpa för längre avstånd i linsens övre del. De bäst fungerande progressiva linserna på rumsavstånd är s.k. multifokala linser för kontorsbruk/förstärkta läsglasögon. På dessa linser kan det för progressiva linser typiska smala synfältet göras bredare genom att utelämna området för långa avstånd i linsens övre del. Samtidigt minskar förändringen av styrkan i linsen, vilket gör det lättare att se på olika objekt.

Roomer Trifo glasögonlinser

Roomer Trifo trifokallinser är bäst när användaren behöver en stark korrigering för närområdet, men även behöver kunna se på längre avstånd. Styrkan i linsens nedre del är tillverkad för arbetsavståndet, medan avstånden för de övre delarna är fritt valbara. Jämfört med progressiva linser är fördelen med trifokallinser dess breda synfält.