Kundanpassade lösningar

1. Tidsbeställning

Tillverkningen av en beställd optiklösning förutsätter exakta individuella mått från användaren. Den lämpligaste produkthelheten måste ofta preciseras först efter en jämförelse av olika alternativ för att välja den mest passande produktkombinationen. Det första steget när det gäller införskaffandet av en optiklösning eller glasögon är att boka en tid för mätning som utförs av en MO Optics®-expert.

2. Ergonomianalys

Analysen inleds med en kartläggning av kundens arbetsergonomi. Utöver arbetsställningen har placeringen av de viktigaste objekten som användaren tittar på stor betydelse för hur smidigt arbetet kan utföras. I ergonomianalysen definieras eventuella problem som anknyter till dessa objekt och möjligheterna för att korrigera dem med hjälp av optiken undersöks.

3. Synkontroll

Den nödvändiga synkorrigeringen och den bäst passande linstypen är specificerad. Resultatet av ett standardiserat ögontest används som utgångspunkt och justeras efter de egenskaper bäst motsvarar de krav som arbetsmiljön ställer. Det är således bra att genomgå en synkontroll före den följande utprovningen.

4. Val och anpassning av produkter

MO Optics®-produkterna kan kombineras till flera tusen olika optiklösningar. Utifrån de uppgifter som inhämtats under de tidigare skedena hjälper vår expert kunden att välja en lösning som ger bästa resultat i fråga om både syn och ergonomi. Exakta individuella mätningar läggs därefter in i vårt beställningssystem, som överförs direkt till produktionen.

5. Leverans

Den individuellt anpassade MO Optics®-lösningen levereras fullkomligt färdig för användning. Den hjälper användaren att se skarpt och styr samtidigt hen att arbeta i en ergonomiskt riktig arbetsställning. Det kan dröja ett tag innan användaren vänjer sig vid det nya arbetssättet, eftersom det kan ha en betydande skillnad jämfört med tidigare arbetssätt. I allmänhet vänjer man sig efter en kort tid och efteråt kan användaren inte ens tänka sig att återgå till det gamla sättet att arbeta.