Se bättre, må bättre!

Ergonomiska optiklösningar

Synskärpa på jobbet är en kritisk faktor gällande kvalitet och effektivitet vid professionellt arbete som kräver hög precision.

En god ergonomi förbättrar din uthållighet och ditt välmående på din arbetsplats.

Vårt mål med varje individuell kund är att skapa en lösning där optiken inte
endast kommer att förbättra den visuella skärpan, utan även vägleder användaren till att arbeta med en ergonomiskt korrekt hållning.

Individuell ergonomi

Vi samarbetar fortlöpande med ledande experter för att omsätta den senaste forskningen kring ergonomi i praktiken. Våra lösningar har påvisats ha en positiv effekt med minskade besvär i nacke och axlar hos tandvårdspersonal.

Unik optik

Utöver att korrigera synen och förstora objektet kan vi också förändra blickens riktning, vilket ofta är en förutsättning för en bättre arbetsställning. Vi tillverkar optiken vid våra egna fabriker i Finland och Sverige, där vi använder självutvecklade tillverkningsmetoder och den senaste tekniken.

Ultralätta produkter

Vår produktutveckling är styrd av användares behov. De ultralätta produkterna är bekväma att använda, även under en lång arbetsdag. Genomtänkta detaljer säkerställer en smidig användning som möjliggör för användaren att helt och hållet fokusera på uppgiften som ska utföras.

Specialiserad service

Inte ens den bästa produkten kommer helt till sin rätt om den inte är exakt anpassad och utprovad för användaren. Därför säljs MO Optics® produkter endast av utvalda experter som genomgått vår utbildning. En snabb och pålitlig eftermarknadsservice är också en viktig del av vår verksamhet.