Så här skaffar du en MO-optiklösning

1. Tidsbeställning

Tillverkningen av en MO-optiklösning förutsätter exakta individuella mått från användaren. Den lämpligaste produkthelheten kan ofta preciseras först efter en heltäckande kartläggning av användarens behov och jämförelse av olika alternativ. Det första steget när det gäller att skaffa en optiklösning är att boka en tid för mätning som utförs av en MO-expert. Mätningen tar cirka 2 x 45 minuter i anspråk och den kan göras vid ett kundbesök, hos en auktoriserad optiker eller på en försäljningsutställning.

2. Ergonomianalys

Mätningen inleds med en kartläggning av kundens arbetsergonomi. Utöver arbetsställningen har placeringen av de viktigaste objekten som användaren tittar på stor betydelse för hur smidigt arbetet kan utföras. I ergonomianalysen definieras eventuella problem som anknyter till dessa objekt och efterspanas möjligheterna för att korrigera dem med hjälp av optiken.

3. Synkartläggning

När den bästa ergonomiska arbetsställningen presenterats och placeringen av de viktigaste objekten som användaren tittar på analyserats, preciseras de synkorrigeringar som behövs och den linstyp vars egenskaper bäst motsvarar de krav som arbetsmiljön ställer. Som utgångsvärden används resultaten av en normal synkontroll som utförts hos en optiker eller ögonläkare. Det är således bra att gå på synkontroll före den egentliga mätningen.

4. Val och dimensionering av produkter

MO-produkterna kan användas för att bilda flera tusen olika optiklösningar. Utifrån de uppgifter som inhämtats under de tidigare skedena hjälper vår expert kunden att välja en produkthelhet som ger bästa resultat i fråga om både syn och ergonomi. De valda produkterna dimensioneras exakt efter användaren och alla data som samlats in vid mätningen införs i beställningssystemet och överförs därifrån direkt till produktionen.

5. Leverans

Den individuellt anpassade MO-lösningen levereras fullkomligt färdig för användning. Den hjälper användaren att se skarpt och styr samtidigt honom eller henne att arbeta i en ergonomiskt riktig arbetsställning. I de allra flesta fall är skillnaden till det tidigare arbetssättet betydande och därför kan det dröja ett tag innan användaren vänjer sig. I allmänhet vänjer man sig vid en ny lösning på cirka en vecka, och efter två veckor kan användaren vanligen inte ens tänka sig att återgå till det gamla.MeridentOptergo AB
Box 220
435 25 MÖLNLYCKE

031-88 77 27 (vardagar 8-17)
info@meridentoptergo.com


MeridentOptergo © 2017
This website may use Cookies
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
Cookies Information
This website may use Cookies in order to work better. At anytime you can disable or manage it in your browser's settings. Using our website, means you agree with Cookies usage.
OK, I understand