Prismalinssit

MO Optics® prismalinssissä katseen suuntaa muuttava segmenttiosa tehdään työskentelyetäisyyden mukaisilla lähivoimakkuuksilla. Prismasegmenttiä ympäröivään linssin osaan valitaan näkötarpeita parhaiten vastaava linssityyppi. Näin kokonaisuus saadaan toimimaan näkemisen kannalta haastavimmissakin työympäristöissä.

1- ja 2-teho prismalinssit

1-tehoisen prismalinssin segmentissä ja sitä ympäröivässä linssin osassa on sama voimakkuus. Tällainen linssi toimii erinomaisesti silloin kun lähinäkölisän tarvetta ei ole, tai se on vähäistä. Voimakkaammilla lähinäkölisillä linssistä voidaan tehdä 2-tehoinen, jolloin prismasegmentin voimakkuus määritellään työskentelyetäisyydelle ja ympäröivän osan voimakkuus vapaasti valittavalle katseluetäisyydelle – tyypillisesti instrumentteihin tai näyttöpäätteelle. Linssityypin etuna on laajat ja häiriöttömät näkökentät molemmille katseluetäisyyksille, mutta voimakkailla lähinäkölisillä tehdyillä linsseillä ei kuitenkaan näe tarkasti kovin kauas.

Progressiiviset prismalinssit

Progressiivisen prismalinssin alareunan lähinäkölisä vähenee portaattomasti kohti linssin yläreunaa, jolloin linssin ylemmistä osista näkee pidemmille etäisyyksille. Huonetilassa parhaiten toimivia progressiivisia linssejä ovat ns. syväterävät lähilinssit ja toimistomonitehot. Näissä progressiiviselle linssille ominaista kapeaa näkökenttää saadaan levennettyä jättämällä yläosan kaukonäköalue pois. Samalla voimakkuuden muutos linssissä lievenee, mikä helpottaa katselemista eri kohteisiin.

Roomer prismalinssit

Roomer prismalinssi on parhaimmillaan silloin kun lähinäkölisää tarvitaan paljon, mutta laseilla halutaan nähdä myös kauemmas. Linssin keskiosan voimakkuus tehdään tyypillisesti instrumenttien tai näyttöpäätteen etäisyydelle ja ylemmän osan katseluetäisyys kauempana sijaitseviin kohteisiin. Roomer prismalinssin etuna progressiivisiin prismalinsseihin verrattuna on leveämmät näkökentät.